1. Cấm Các Thành viên Spam vô nghĩa, rao vặt ké trong nội dung của người khác, tiêu đề chứa domain và ký tự đặc biệt, nội dung phản cảm... Không rao vặt trùng lập nội dung, Rất mong thành viên tuân thủ quy định của diễn đàn, Thành viên vi phạm Banned vĩnh viễn.

  Dismiss Notice

Điểm thưởng dành cho BAY2472

 1. 5
  Thưởng vào: 5/12/17

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 2. 1
  Thưởng vào: 29/8/17

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.